Hoppa till sidans innehåll

Inför 2018

2017-11-22 15:09
Som tidigare meddelat kommer förbundsmötet (årsmötet) att hållas den 24 mars i Stockholm. Inbjudan och alla handlingar sänds ut i god tid i enlighet med stadgarna men vill passa på att informera om vissa formella krav som är praktiska att känna till.
  • Uppdaterad: 2017-11-22 15:09

Motion (förslag till ärenden att behandlas på förbundsmötet) från förening, SDF ska vara Förbundsstyrelsen tillhanda senast den 1 januari 2018, insänds till This is a mailto link och sänds in i redigerbar form.

Förbundsmötet består av ombud för distrikten. Ombud får inte företräda mer än ett distriktsorgan och inte vara ledamot av förbundsstyrelsen. Distriktsorgan får sända ett ombud för varje röst men kan låta ett ombud representera mer än en röst. Ombud ska medföra fullmakt från distriktsorgan. I fullmakten ska ombudets rätt att utöva rösträtt anges.

Distriktsorganen har en röst för varje till förbundet anslutna föreningar inom distriktet, vilka senast den 30 juni har fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter.

För de föreningar som har mellan 100-300 medlemmar ges distriktsorganet en extra röst och för de föreningar som har fler än 300 medlemmar ges distriktsorganet två extra röster.

Medlemsantalet ska framgå av föreningens av föreningens revisor underskrivna årsredovisning. De stadgeenliga skyldigheterna definieras som att föreningar ska ha betalt medlemsavgiften till förbundet för senaste verksamhetsåret samt skickat in av revisorerna underskriven årsredovisning för senaste verksamhetsåret.

Nedan beskrivs närmare vad som menas med ”av revisorerna underskriven årsredovisning” (lite långt men det är för att vara klar och tydlig).

Att man skickar in "en av revisorerna underskriven årsredovisning för senaste verksamhetsåret" (som framgår av stadgar nedan) innebär att revisorerna har skrivit under en årsredovisning (där det framgår av revisorsunderskriften i årsredovisningen att revisorn därmed avgivit en revisionsberättelse). En årsredovisning är en handling med förvaltningsberättelse och balans- och resultaträkning. Om revisorn avger en revisionsberättelse som innefattar årsredovisningen så är också förvaltningsberättelsen reviderad om inte annat framgår av revisionsberättelsen. Om antalet medlemmar framgår av en årsredovisning och det finns en underskriven revisionsberättelse där det framgår att årsredovisningen är reviderad, så räcker således detta för rösträtt om man uppfyllt övriga krav (exempelvis betalt föreningsavgift i tid).

Då inte alla föreningar upprättar en årsredovisning i dess formella bemärkelse, utan många föreningar endast har en separat balans- och resultaträkning och en separat verksamhetsberättelse eller årsberättelse gäller följande i dessa fall;

Om föreningen lämnat in en balans- och resultaträkning och en tillhörande revisionsberättelse så har man uppfyllt det formella kravet på årsredovisning enligt praxis. Om revisionsberättelsen kopplat till balans- och resultaträkningen är standard så innebär det att om det inte framgår explicit att den separata verksamhetsberättelsen är reviderad så måste man ha ett revisorsintyg på antalet medlemmar. Observera att begreppet "att revisorn reviderat förvaltningen" är ett standarduttryck i revisionsberättelsen och inte innebär att man reviderat verksamhetsberättelsen/årsberättelsen enligt vedertagen revisionspraxis i Sverige.

Om man lämnat balans- och resultaträkning samt revisionsberättelse och har medlemmar enligt IOL, men inget revisionsintyg på hur många medlemmar man har, eller det framgår av en reviderad verksamhetsberättelse, får man en röst enligt praxis (eftersom man har medlemmar, men kan inte styrka att mer än 100 medlemmar). För att få flera röster (mer än 100 medlemmar) måste man ha ett revisorsintyg (eller ett email till kansliet av vald revisor som styrker antalet medlemmar vid tidpunkten för bokslutstillfället för verksamhetsåret man lämnat in dokument kring).

Stadgarna är tydliga kring att man skall ha skickat in av revisorerna underskriven årsredovisning för senaste verksamhetsåret (som inkluderar balans och resultaträkning) för att få röster. 

Vid förbundsmötet är representanter från förbundets medlemsföreningar välkomna att närvara, men har ingen yttranderätt.

Riksidrottsförbundet har tagit fram mallar för att underlätta redovisningen för föreningen: http://www.svenskidrott.se/administrativtstod/Idrottensredovisning

SAFF:s stadgar finns här

 

 

Skribent: Monica Gårdström
Epost: This is a mailto link

 

Folksam

Anmäl din skada här

 

 riksidrottsgymnasium_logo_RGB 

Puff borja

 

Puff

 

Medlem av

 

IFAF

 

Ren Vinnare 

 

 

 SAMARBETSPARTNERS

North Side Sports 

 

Contact Sports

 

 Logo_Sport-Campus_RGB_large

Studera på SCS - elitidrott och högskolestudier

Postadress:
Svenska Amerikansk Fotbollförbundet
Idrottens Hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbron 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4686996246
E-post: This is a mailto link