Övergång mellan svenska föreningar

Här kan du registrera din övergång mellan svenska föreningar

Steg 1

Fyll i formuläret med information som berör spelare, ny förening och tidigare förening


Ladda upp eventuella tilläggsavtal om de ska vara giltiga enligt SAFFs TB

OBS Tänk på att den som ska underteckna avtalet behöver vara behörig firmatecknare för föreningen.

Steg 2

Betala 200:- i administrationsavgift till SAFFs BG 5860-0560. Märk betalningen med namn på den övergången avser samt "övergång".

Steg 3

Ett digitalt avtal upprättas och skickas ut per mail. Respektive part fyller i information i sin del och signerar digitalt. När alla parter har skrivit under distribueras det till samtliga och sparas för arkivering.

Notera att övergångshandlingar som är under 18 år skrivs under av målsman

Information kring spelaren