Hoppa till sidans innehåll

Dags att skicka in ändringsförslag av Tävlingsbestämmelserna 2021

20 AUG 2020 09:00
Sista dagen att skicka in förslag till ändringar av tävlingsbestämmelserna 2021 är söndag den 20 september.
  • Uppdaterad: 20 AUG 2020 08:54

Förbundsstyrelsen tog den 13 augusti beslut om datum för Representantskapsmötet 2020.

Idrott

Förmöte

Representantskapsmöte

Flaggfotboll

11 november kl. 19.00 – 21.00

18 november kl. 19.00 – 20.30

Amerikansk fotboll

12 november kl. 18.30 – 22.00

19 november kl. 19.00 – 22.00

Pga av situationen med covid-19 togs beslutet att hålla dessa möten digitalt 2020 och också dela upp Representantskapsmötet på två tillfällen, ett som endast hanterar flaggfotboll och ett som endast hanterar amerikansk fotboll, se ovan datum.

Förmöten kommer att hållas veckan innan. Mer information om hur detta kommer gå till kommer skickas ut och publiceras på www.saff.se lite längre fram.

 I stadgarna för 2020 gällande Representantskapsmötet går att läsa som nedan.

6:e kapitlet REPRESENTANTSKAPSMÖTET 

6.1§ Sammansättning, rösträtt
Representantskapsmöte hålls separat för amerikansk fotboll respektive flaggfotboll och utgörs av de föreningar som har haft minst ett lag som fullföljt officiellt deltagande i tävling anordnad av förbundet innevarande år samt förbundsstyrelsens ordinarie ledamöter. Förening som har rätt att delta har en röst och förbundsstyrelsens ordinarie ledamöter har en röst var. Rösträtt i frågor som i huvudsak berör en specifik tävlingsnivå har endast en förening som fullföljt sina förpliktelser från föregående år. I de fall där det råder osäkerhet huruvida ett ändringsärende rör en specifik tävlingsnivå eller röstlängden beslutar förbundsstyrelsen detta.

6.2§ Uppgifter
Representantskapsmötet behandlar förslag till ändringar av tävlingsbestämmelserna som inkommit senast den 20 september. En kommitté utsedd av Förbundsstyrelsen som ska innehålla representant från FS, DU, TU sammanställer sedan en komplett lista med förslagen som ska innehålla följande:

1. Nummer på paragraf för ändring
2. Nuvarande skrivning i TB
3. Förslag på ny skrivning i TB
4. Förklaring till varför ändring föreslås
5. Ev påverkan på annan paragraf i TB

Förslag som inte uppfyller punkt ett till fyra kommer inte hanteras av kommittén.
Vid det fallet att fler förändringsförslag skickas in gällande samma paragraf förbereder kommittén ett sammantaget förslag i samråd med förslagsställaren/förslagsställarna för publicering i den mån det är möjligt.
De inkomna förslagen skall senast 20 oktober publiceras på förbundets officiella kungörelseorgan.
Mötet skall hållas under november eller december på datum som förbundsstyrelsen bestämmer. Plats och datum skall meddelas senast tre månader innan mötet. Mötet leds av förbundsstyrelsen utsedd person. Beslut om förändring av tävlingsbestämmelserna kräver kvalificerad majoritet.

Skribent: Minette Rogner
E-post: This is a mailto link

Idrottens utbildningsplattform

 

 

Folksam

Råd och Vård för idrottsskador  

 riksidrottsgymnasium_logo_RGB 

Puff borja

 

Puff

 

Medlem av

 

IFAF

 

Ren Vinnare  

 SAMARBETSPARTNERS 

 

Contact Sports

 

Wilson 

 

Postadress:
Svenska Amerikansk Fotbollförbundet
Idrottens Hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbron 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4686996246
E-post: kansliet@amerikanskf...