Hoppa till sidans innehåll

Extra förbundsmöte 2020

06 NOV 2020 15:00
Kallelse och handlingar inför extra Förbundsmöte lördagen 21 november 2020
  • Uppdaterad: 06 NOV 2020 14:02

Härmed kallas distrikten och föreningar inom SAFF till extra Förbundsmöte som sker lördagen 21 november klockan 13.00. 

Förmöte innan förbundsmötet sker tillsammans med SBSF och SLHF och kommer behandla samgåendeprocessen. Förmötet börjar 10.00 och slutar 11.30.  

Kallelse och dagordning extra förbundsmöte

Propositioner extra förbundsmöte

 

De föreningar som hade fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter och hade rösträtt inför det ordinarie årsmötet i mars 2020 har rösträtt på det extra årsmötet.

 

Från SAFF stadgar:

Förbundsmöte består av ombud för distriktsorganen jämte föreningar. Ombud får dock representera endast en förening eller ett SDF samt får inte vara ledamot av förbundsstyrelsen. Föreningar och SDF får sända ett ombud för varje röst men kan låta ett ombud representera mer än en röst. Ombud ska för att få utöva rösträtten lämna in en fullmakt undertecknad av ordföranden eller sekreteraren i den förening eller det SDF, som ombudet representerar. Närvaro ska ske fysiskt eller digitalt.

Vid förbundsmöte har distriktsorganen en röst för var tredje till förbundet anslutna föreningar inom distriktet jämte föreningar själva, vilka senast den 31 december har fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter. För de föreningar som har mellan 250–499 medlemmar ges respektive röstberättigad förening en extra röst och för de föreningar som 500 medlemmar eller fler ges respektive röstberättigad förening två extra röster. Medlemsantalet ska framgå av föreningens revisor underskrivna årsredovisning. De stadgeenliga skyldigheterna definieras som att föreningar ska ha betalt medlemsavgiften till förbundet för senaste verksamhetsåret samt skickat in av revisorerna underskriven årsredovisning för senaste verksamhetsåret. Det åligger förbundsstyrelsen att upprätta röstlängd för förbundsmötet att gälla tiden 1 januari - 31 december vilket ska ske senast en vecka före förbundsmötet.

 

 

Vid frågor kontakta This is a mailto link 

Skribent: Fredrik Haraldson
E-post: This is a mailto link

Idrottens utbildningsplattform

 

 

Folksam

Råd och Vård för idrottsskador  

 riksidrottsgymnasium_logo_RGB 

Puff borja

 

Puff

 

Medlem av

 

IFAF

 

Ren Vinnare  

 SAMARBETSPARTNERS 

 

Contact Sports

 

Wilson 

 

Postadress:
Svenska Amerikansk Fotbollförbundet
Idrottens Hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbron 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4686996246
E-post: kansliet@amerikanskf...