Hoppa till sidans innehåll

Idrotten och corona, en uppdatering

27 AUG 2020 19:41
Här följer en sammanfattning av det som diskuterades på den senaste SF-dialogen med Riksidrottsförbundet.
  • Skapad: 27 AUG 2020 19:41

Den 21 augusti presenterade regeringen genom Mikael Damberg (inrikesminister) och Amanda Lind (idrottsminister) sitt förslag till förlängt stöd till idrotten på 1 miljard kronor för resten av 2020. Samtidigt meddelades att ett förslag till undantag av ordningslagen för kultur och idrott skickas på snabbremiss till bland andra Riksidrottsförbundet.

SAFF bevakar utvecklingen både inom politiken och idrotten genom deltagande på samtliga möten Riksidrottsförbundet bjuder in till. Deltar från SAFF gör Minette Rogner, ordförande, och Fredrik Haraldson, generalsekreterare, som sedan rapporterar vidare till förbundsstyrelsen.

Under mötet den 24 augusti uttryckte Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson en stolthet över en tydlig idrottsrörelse där alla drar åt samma håll. Han menar också att beskedet som gavs den 21 augusti är ett resultat av ett högt tryck från idrottsrörelsen mot politiken, många dialogdiskussioner (både lokalt, regionalt och sektoriellt) men också att idrottsrörelsen har fört en dialog och resonerat med samtliga politiska partier som en stark och enad idrottsrörelse.

En viktig bidragande orsak att detta besked kommer just nu är också det sätt som idrottsrörelsen fört sina dialoger med olika parter. Man har fört en saklig diskussion och argumentation, tänkt långsiktigt och visat att idrotten vill ställa upp samlat i kampen mot pandemin.

Regeringen har alltså föreslagit ett förlängt stöd på 1 miljard kronor för resten av 2020, även om kostnaderna som idrotten har i verkligenheten är klart större. Förslaget behöver godkännas av regeringens samarbetspartier för att bli verklighet.

Fördelningen av det nya stödet kommer troligen följa samma modell som vårens Coronastöd.

Ändringar i det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
En annan del i det besked som regeringen gav den 21 augusti var att ett förslag till undantag av ordningslagen för kultur och idrott ska skickas på snabbremiss. Alla specialidrottsförbund hade till och med kl. 20.00 den 25 augusti på sig att skicka in sina remissvar till Riksidrottsförbundet som sammanställer detta mycket skyndsamt och skickar in svar.

Till detta planeras också möten mellan Riksidrottsförbundet, Polisen och Folkhälsomyndigheten. Riksidrottsförbundet mobiliserar nu en grupp som representerar den samlade idrottsrörelsen i dessa samtal.

I förslaget från regeringen ligger huvudregeln med förbud mot fler än 50 deltagare kvar. Förslaget innebär också att förbudet inte gäller allmänna sammankomster och offentliga tillställningar om följande tre förutsättningar uppfylls:

-        med färre än X deltagare (Folkhälsomyndigheten beslutar om max-gräns)

-        varje deltagare anvisas sittplats med minst två meters avstånd, och

-        det i övrigt skapas förutsättningar för deltagarna att hålla ett sådant avstånd

En sådan ändring kan tidigast komma att börja gälla från och med 1 oktober.
Riksidrottsförbundet kommer också att lyfta frågan om utövare som deltagare.

Läs också Riksidrottsförbundets svar på remissen här som publicerades den 27 augusti. 

Riksidrottsförbundet kommer hålla möten med både Polisen och Folkhälsomyndigheten och inriktningen är att visa generella underlag med praktiska exempel från verksamheter som till exempel fotboll, ishockey och orientering. Samtidigt vill man också verka för en anpassning och flexibilitet utifrån idrotts- och arenaanpassade restriktioner, till exempel förslag att kunna använda en viss procent av en arenas kapacitet och samtidigt kunna minimera risken för eventuell smittspridning. Det är viktigt för Riksidrottsförbundet att kunna visa på det mycket bra arbete som redan gjorts inom många idrotter med protokoll både för verksamheter och för publiken.

Här kan du läsa om dagens möte mellan Riksidrottsförbundet tillsammans med tre specialidrottsförbund och Folkhälsomyndigheten.

Det är Polisen som ger tillstånd till tävlingar, evenemang med mera och det kan inte nog understrykas vikten av att leva upp till de krav som ställs vid de fall man ansöker om och fått tillstånd av Polisen. Om man inte gör det kommer troligen inga fler tillstånd ges och man riskerar böter/upp till 6 månaders fängelse.

Riksidrottsförbundet fortsätter att arbeta med ett långsiktigt scenario och RF:s stöd för 2021–2022 genom underlag till Riksidrottsstyrelsens möte i oktober, löpande avstämningar med specialidrottsförbundens referensgrupp och frågan kommer också att tas upp på Riksidrottsforum i november.

SAFF följer som sagt denna utveckling mycket noga och rapporter sker både till förbundsstyrelsen och den corona-arbetsgrupp som tillsatts. Arbetsgruppen arbetar förberedande med uppdatering av de corona-protokoll som gäller och ger förslag på beslut till förbundsstyrelsen. Arbetsgruppen har möte cirka en gång per vecka men kallas också in med kort varsel vid behov.

Jag hoppas att ni alla inom ”vår familj” inom de idrotter vi älskar tar ansvar, håller avstånd, respekterar varandra, söker lösningar tillsammans och njuter av att vi kan arrangera en säsong, om än mycket annorlunda än något vi tidigare gått igenom.

Minette Rogner
Ordförande
SAFF

Skribent: Minette Rogner
E-post: Adressen Gömd

Idrottens utbildningsplattform

 

 

Folksam

Råd och Vård för idrottsskador  

 riksidrottsgymnasium_logo_RGB 

Puff borja

 

Puff

 

Medlem av

 

IFAF

 

Ren Vinnare  

 SAMARBETSPARTNERS 

 

Contact Sports

 

Wilson 

 

Postadress:
Svenska Amerikansk Fotbollförbundet
Idrottens Hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbron 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4686996246
E-post: kansliet@amerikanskf...