Hoppa till sidans innehåll

Representantskapsmöte inför TB 2020

10 SEP 2019 21:09
Information inför årets Representantskapsmöte.
  • Uppdaterad: 10 SEP 2019 21:09

SAFF har i samråd med distrikten beslutat att förlänga tiden för inskick av förslag på TB-ändringar till och med den 27 september.

Utdrag från SAFF Stadgar:

1. 37§ Sammansättning, rösträtt
Representantskapsmötet utgörs av de föreningar som har haft minst ett lag som fullföljt officiellt deltagande i tävling anordnad av förbundet innevarande år samt förbundsstyrelsens ordinarie ledamöter. Förening som har rätt att delta har en röst och förbundsstyrelsens ordinarie ledamöter har en röst var. Fullmakt är inte giltig och fysisk närvaro på mötet är ett krav för att kunna delta på mötet. Vidare måste föreningens ombud vara ledamot i föreningens styrelse samt styrka detta genom att skicka in en kopia på senaste årsmötesprotokollet/konstituerande mötesprotokoll till kansliet. Rösträtt i frågor som i huvudsak berör Superserien har endast förening som fullföljt sina förpliktelser för spel i Superserien kommande säsong samt förbundsstyrelsens ordinarie ledamöter. Rösträtt i frågor som i huvudsak berör Damer Div 1 har endast förening som fullföljt sina förpliktelser för spel i Damer Div 1 kommande säsong samt förbundsstyrelsens ordinarie ledamöter. Om det finns osäkerhet kring huruvida ett ändringsärende i huvidsak rör superserien eller Damer Div 1 beslutar förbundsstyrelsen om det gör det eller inte.

2. 38§ Uppgifter
Representantskapsmötet behandlar förslag till ändringar av tävlingsbestämmelserna som inkommit senast den 20 september (27 september). En kommitté utsedd av Förbundsstyrelsen som ska innehålla representant från FS, DU, TU sammanställer sedan en komplett lista med förslagen som ska innehålla följande:
1. Nummer på paragraf för ändring
2. Nuvarande skrivning i TB
3. Förslag på ny skrivning i TB
4. Förklaring till varför ändring föreslås
5. Ev påverkan på annan paragraf i TB
Förslag som inte uppfyller punkt ett till fyra kommer inte hanteras av kommittén. Vid det fallet att fler förändringsförslag skickas in gällande samma paragraf förbereder kommittén ett sammantaget förslag i samråd med förslagsställaren/förslagsställarna för publicering i den mån det är möjligt. För att ändringsförslaget ska behandlas vid Representantskapsmötet krävs att förslagsställare närvarar vid Representantskapsmötet, skriftlig fullmakt är giltig. De inkomna förslagen skall senast 20 oktober publiceras på förbundets officiella kungörelseorgan. Mötet skall hållas under november eller december på datum som förbundsstyrelsen bestämmer. Plats och datum skall meddelas senast tre månader innan mötet. Mötet leds av förbundsstyrelsen utsedd person. Beslut om förändring av tävlingsbestämmelserna kräver 2/3 majoritet av de närvarande rösterna. FS tillser att tävlingsbestämmelserna senast den 31 december delges föreningarna inför kommande säsong.

Skribent: Minette Rogner
Epost: This is a mailto link

Idrottens utbildningsplattform

 

 

 

Folksam

Råd och Vård för idrottsskador  

 riksidrottsgymnasium_logo_RGB 

Puff borja

 

Puff

 

Medlem av

 

IFAF

 

Ren Vinnare  

 SAMARBETSPARTNERS 

 

Contact Sports

 

Wilson 

 

Postadress:
Svenska Amerikansk Fotbollförbundet
Idrottens Hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbron 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4686996246
E-post: kansliet@amerikanskf...