Hoppa till sidans innehåll

Uppdaterad information kring höstens preliminära seriespel

07 JUN 2020 09:00
Den senaste veckan har flertalet besked kring ändrade råd och rekommendationer kring idrotten kommunicerats från Folkhälsomyndigheten och RF.
 • Uppdaterad: 07 JUN 2020 09:02

Den 2 juni kom besked från Folkhälsomyndigheten att de ändrar de allmänna råden vad gäller idrotten, vilket kan öppna för spel även på seniornivå. 

Från den 14:e juni gäller fortsatt följande allmänna råd:

 1. Om möjligt vara utomhus
 2. Begränsa antal åskådare och undvik trängsel

Ovan gäller tillsammans med Folkhälsomyndighetens rekommendationer specifikt till idrottsrörelsen vid arrangemang av tävlingar och matcher:

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under en idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Genomför en riskbedömning
 • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv
 • Ha en god kapacitet för tillfredsställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går – tillgång till handsprit. Det är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen.
 • Information om allmänna hygienråd (exempelvis affischer)

Den 3 april meddelade SAFF att allt nationellt seriespel är uppskjutet och kan starta tidigast den 15:e augusti. I det preliminära spelschemat som presenterats finns också möjligheten att skjuta på seriestarten ytterligare till den 12 september. Beslut kring när och om seriestart tas av förbundsstyrelsen senast den 30 juni.

Förbudet mot folksamlingar över 50 personer

RF informerade vid en telefonkonferens den 5 juni att en arenaidrott som arrangerar idrottstävling utan publik inte är att se som en offentlig tillställning. Förbudet mot offentliga tillställningar för fler än 50 deltagare träffar därför inte tävlingen. Dock får funktionärer och ledare inte utökas utöver det normala.

Däremot gäller:

 • Begränsa antalet åskådare eller undvik på annat sätt trängsel
 • Vidta lämpliga åtgärder för att hindra smittspridning
 • Håll avstånd och undvik trängsel
 • Folkhälsomyndighetens generella råd om handtvätt, att ej dela vattenflaskor eller utrustning.

Då de nya beskeden är allmänna råd så måste varje specialidrottsförbund nu se över sin egen verksamhet och säkerställa att om verksamheten öppnas upp att den då bedrivs på ett säkert sätt och enligt de allmänna råd och restriktioner som fortfarande finns kvar. 

SAFF för nu en intensiv dialog med RF och andra myndigheter för att klargöra vad som gäller i några särskilda frågor:

Gemensamma resor inrikes

Den 4 juni ändrade Folkhälsomyndigheten även restriktionerna kring inrikes resor vilket gör att det från den 13:e juni är fritt för symptomfria personer att resa inom Sverige.
Ökat resande får inte innebära ökad trängsel. Samtidigt kom även besked från regering och Folkhälsomyndigheten att resor helst ska ske på ett säkert sätt och inte i grupp.

SAFF söker svar kring vad det skulle innebära för våra föreningar då flertalet föreningar i normalfallet åker i gemensam buss till matcherna.

Idrottsutövning som innebär betydande närkontakt

Det tidigare allmänna rådet om att idrottsföreningar bör se till att närkontakt mellan idrottsutövare undviks tas bort from den 14 juni. Det kvarstår dock ett allmänt råd om avstånd.
RF tolkar detta som att det inte finns stöd att säga nej till idrotter som brottning, cheerleading, dans eller judo.

SAFF tolkar RF:s besked som att det just nu tillåts spel också inom våra idrotter men kommer att kontakta RF i frågan för att säkerställa att vår tolkning är korrekt.

Rutiner kring tävlingsverksamhet

Varje idrott måste säkerställa att det vid varje matchtillfälle finns protokoll med säkerhetsåtgärder och detaljerade föreskrifter för genomförande av tävlingar och matcher utifrån gällande förbud och rekommendationer.

 • Antal deltagare
 • Endast symtomfria personer på platsen
 • Ta bort moment som innebär trängsel
 • Hygienrutiner
 • Före, under och efter tävlingsmomentet
 • Deltagare 70 +

Här söker SAFF besked kring exakt vad dessa rutiner innebär och hur dessa protokoll ska utformas. SAFF kommer också att se över vilka anpassningar som kan komma att behöva göras vid matchtillfällen för att säkerställa ovan.

I dialog med RF och andra myndigheter söker SAFF svar på ovan frågeställningar skyndsamt och publicerar löpande information genom nyheter på www.saff.se samt genom uppdatering av ”Frågor och svar gällande den rådande situationen med coronaviruset” under veckan som kommer.

Tills vidare gäller alltså att beslut kring seriestarten som är planerad den 15:e augusti kommer som senast den 30:e juni.
Förbundsstyrelsen kommer diskutera ovan frågeställningar under nästa veckas styrelsemöte, söka svar från RF och andra myndigheter vid behov och ge besked så snart det anses möjligt.

Skribent: Fredrik Haraldson & Minette Rogner
E-post: This is a mailto link

Idrottens utbildningsplattform

 

 

Folksam

Råd och Vård för idrottsskador  

 riksidrottsgymnasium_logo_RGB 

Puff borja

 

Puff

 

Medlem av

 

IFAF

 

Ren Vinnare  

 SAMARBETSPARTNERS 

 

Contact Sports

 

Wilson 

 

Postadress:
Svenska Amerikansk Fotbollförbundet
Idrottens Hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbron 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4686996246
E-post: kansliet@amerikanskf...