Hoppa till sidans innehåll

Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond


Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond 

För vad får man söka?

Fonden behandlar ansökningar som syftar till att stödja, stärka och utveckla ideell ungdomsverksamhet. Med ideell ungdomsverksamhet menas verksamhet i föreningsliv eller nätverk som drivs av, med eller för unga människor.

 

Ledarutbildning av unga människor som utförs i ömsesidigt samarbete med en organisation i ett eller flera andra länder och har värde för alla parter,

Utbildningar som stärker och utvecklar ungas ideella organisering och ledarskap vad gäller demokrati och värdegrundsarbete,

Erfarenhetsutbyte eller lärande över gränser, i lokalsamhället, Sverige eller över nationsgränser mellan unga ideellt aktiva.

 

Verksamhet som innebär samarbete över nationsgränser prioriteras. Fonden beviljar dock inte medel enbart för vad som kan liknas vid studieresor, det är ledarutbildning som ska främjas med fondens medel genom samarbete och utbyte. Verksamhet som utvecklats av eller tillsammans med unga prioriteras.

 

Vem får söka?

Alla slags ideella organisationer, föreningar eller självständiga nätverk i Sverige kan söka medel ut fonden under förutsättning att de är en juridisk person. Fonden delar inte ut medel till enskilda personer, skolklasser eller företag.

 

Vad krävs?

För att beviljas medel ur fonden krävs dessutom

- att projektet ej ännu har påbörjats,

- att det finns en egeninsats i förhållande till det sökta beloppet, det kan röra sig

om egna medel eller andra satsade resurser såsom lön eller ideellt arbete,

- att medfinansiärer eller andra ansökta medel för projektet redovisas i ansökan,

- att innehållet i utbildningen samt mål och syfte med verksamheten anges i

ansökan,

- att ansökan inte avser kostnader för reguljär löpande verksamhet såsom årsmöte

eller motsvarande i organisationen, föreningen eller nätverket,

- att en majoritet av de unga som verksamheten avser är under 30 år,

- att ansökan gäller verksamhet om ett år i taget, ekonomisk redovisning ska ha

inkommit för föregående år om ansökan avser en fortsättning av ett påbörjat

projekt.

 

 

Hur går man till väga för att söka?

Ansökan bör ske på särskild ansökningsblankett och ska vara fonden tillhanda

senast den 15 februari respektive den 15 september

- per post: Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond, Kungliga Slottet,

111 30   Stockholm

- eller per mail: se information på fondens hemsida www.gv90.se.

Där finns ansökningsblankett och mer information om fonden.

 

Samtliga som ansökt kommer att meddelas inom tre månader efter att ansökningstiden gått ut om de tilldelats medel eller inte.

 

Inom fonden har vi tillsammans många års erfarenhet av verksamhet med, för eller av unga människor. Tveka inte att höra av dig, vi är gärna med och diskuterar inför planeringen av ert projekt. Kontakta Suzanne Fredborg på fondens kansli, 08-10 84 33 eller 0708 19 84 33, e-post: suzanne.fredborg(a)gv90.se

 

http://www.gv90.a.se/

Uppdaterad: 16 JUL 2013 15:56 Skribent: Marika Holm

Idrottens utbildningsplattform

 

 

 

Folksam

Råd och Vård för idrottsskador  

 riksidrottsgymnasium_logo_RGB 

Puff borja

 

Puff

 

Medlem av

 

IFAF

 

Ren Vinnare  

 SAMARBETSPARTNERS 

 

Contact Sports

 

Wilson 

 

Postadress:
Svenska Amerikansk Fotbollförbundet
Idrottens Hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbron 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4686996246
E-post: kansliet@amerikanskf...